Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc

书名:《汉语口语速成入门篇》:入门篇,基础篇,中级篇,提高篇,高级篇
作者:马箭飞
出版社:北京语言文化大学出版社
页数:

Mô tả

Giáo trình “LUYỆN NÓI TIẾNG TRUNG CẤP TỐC” được biên soạn dành cho chương trình dạy và học tiếng Trung cấp tốc trong một thời gian ngắn, khoảng 6 tuần.

Bộ giáo trình bao gồm 6 cuốn, được chia làm 5 trình độ:

  • Cho người bắt đầu: 30 bài, từ bài 1-5 chủ yếu học ngữ âm, từ bài 6-30 học các bài khóa giao tiếp, cung cấp từ vựng, mẫu câu thường dùng nhất.
  • Sơ cấp: gồm 25 bài, dành cho người đã có khoảng 800 từ vựng, bắt đầu giới thiệu các mẫu câu phức, các chủ đề giao tiếp đơn giản.
  • Tiền trung cấp: gồm 25 bài, dành cho người đã có khoảng 1500 từ vựng, giới thiệu những từ vựng quan trọng liên quan đến các chủ điểm giao tiếp thông thường.
  • Trung cấp: gồm 14 bài, dành cho người đã có khoảng 2500 từ vựng, giới thiệu từ vựng và ngữ pháp liên quan đến những nội dung tương đối phức tạp.
  • Nâng cao: gồm 20 bài, dành cho người đã có khoảng 3500 từ vựng, chú trọng rèn luyện khả năng biểu đạt quan điểm, phân tích đánh giá sự việc.

Cấu trúc bài học bao gồm:

  • Từ vựng,
  • Bài khóa,
  • Ngữ pháp,
  • Luyện tập.

Các bài học được chia theo các chủ đề giao tiếp, cách trình bày giống với giáo trình “301 câu đàm thoại tiếng Hoa”. Tuy nhiên, nội dung bài học được cật nhật, đầy đủ, chi tiết và dễ hiểu hơn. Các trung tâm, trường học đào tạo tiếng Trung cấp tốc gần gần đây đã chuyển sang sử dụng giáo trình “Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc” thay cho cuốn “301 câu đàm thoại tiếng Hoa”.

⇒ Lưu ý: “Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc” tập trung vào kỹ năng nói, nhưng từ cuốn “sơ cấp” bộ sách đã không có chú âm pinyin, mà chỉ có chữ cứng, nên người học bắt buộc phải nhớ mặt chữ và phiên âm, không nên chỉ học nghe nói.

Bộ sách “Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc” đã có bản in tiếng Việt từ cuốn mở đầu cho đến trung cấp, bạn nên mua sách giấy tại đây, nếu không có điều kiện mua sách thì có thể tải file PDF và MP3 bản tiếng Trung.

1. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc, cho người bắt đầu PDF, MP3
2. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc, sơ cấp PDF, MP3
3. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc, tiền trung cấp PDF, MP3
4. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc, trung cấp PDF, MP3
5. Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc, nâng cao PDF, MP3

Bản tiếng Trung chúng tôi giới thiệu còn thiếu quyển tiền trung cấp. Bạn nào có bản PDF và file MP3 của quyển này thì comment chia sẻ để bộ sách thêm hoàn chỉnh nhé!

[kkstarratings]